• امروز پنج شنبه ششم آبان 1400 

اخبار سازمان اوقاف

گروههای خبر
مطالب ویژه

پاسخ به سوالات متداول

سامانه مدیریت خدمات دولت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

آگهی مناقصه خرید تجهیزات تاسیسات مکانیکی جهت مجتمع تجاری کوثر واقع در کوی الهیه + اسناد مناقصه

آگهی مناقصه خرید تجهیزات تاسیسات مکانیکی جهت مجتمع تجاری کوثر واقع در کوی الهیه + اسناد مناقصه

آگهی مناقصه خرید تجهیزات تاسیسات مکانیکی

 یک شنبه 24 مرداد 1400   137  0      

فایل شرح آگهی           فایل اسناد مناقصه بخش اول           فایل اسناد مناقصه بخش دوم        فایل اسناد مناقصه بخش سوم
مناقصه عمومی مناقصه خرید کالا و تجهیزات تاسیسات مکانیکی
1 ‏-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اداره اوقاف وامور خیریه
شهرستان اراک به نشانی اراک – خیابان جهاد – ابتدای
فاز یک

2 ‏-موضوع مناقصه: خرید کالا و تجهیزات جهت تاسیسات مکانیکی مجتمع تجاری کوثر واقع
در کوی الهیه

3‏- شرایط پرداخت صورتحسابهای خرید تجهیزات موضوع مناقصه از محل اعتبارات موقوفه
فرمانفرمامیباشد.
4‏- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه
بانکی به شرح ذیل: 
تبصره:در صورت تمایل شرکت کنندگان مناقصه به واریز وجه تضمین
حضور در محل دستگاه مناقصه گذار جهت انجام عملیات مالی الزامی میباشد.
 
ردیف یک :خرید یک دستگاه چیلر 20 تن ویک دستگاه چیلر25 تن به شماره مناقصه : 1400_1 با مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500 میلیون ریال

ردیف دو : خرید دو دستگاه هواساز با ظرفیت 10000 و دو دستگاه هوا ساز با ظرفیت8800 سی اف ام با مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 200 میلیون ریال
5‏- محل دریافت اسناد مناقصه : از طریق مراجعه به سایت اداره
اوقاف وامور خیریه استان مرکزی https:‏/‏/markazi.oghaf.ir

6‏- مهلت دریافت اسناد ، تکمیل وتحویل پیشنهادات: از تاریخ 25‏/5‏/1400 لغایت مورخ
9‏/6‏/1400، پاکات
مناقصه بهمراه ضمانتنامه بانکی به صورت فیزیکی حداکثر تا ساعت 13 مهلت مذکور تحویل
دبیرخانه اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان اراک گردد.
7‏- زمان تحویل وگشایش پاکات مناقصه : بازگشایی پاکات در تاریخ
10‏/6‏/1400 راس ساعت 12 مطابق با زمان بندی تعیین شده در اداره اوقاف وامور خیریه
شهرستان اراک صورت میگردد.
تبصره : حضور شرکت کنندگان در مناقصه جلسه ی بازگشایی پاکات
با ارائه معرفی نامه کتبی بلامانع است.
8‏- تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد: براساس نرخ مشخص شده در
ایین نامه جدید تضمین معاملات دولتی و براساس درصدی از مبلغ کل قرارداد
به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی.
9‏- شماره تلفن های تماس : 33126360 ‏- 33126380 – 086 فکس33126381‏-086
10‏- خریدار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می
باشد.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار