کد خبر : 309564

تاریخ درج خبر : سه شنبه 17 مهر 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مرکزي
• اسامی داوران رشته تفسیر مسابقات سراسری قرآن کریم/بخش خواهران
در نوبت صبح سالن کوه نور متسابقین خواهر، در رشته تفسیر کار خود را آغاز می کنند و در نوبت عصر نیزفینالیست های رشته حفظ حدیث رقابت می کنند.
به گزارش ستاد خبری چهل و یکمین دوره از مسابقات سراسری قرآن؛ در اولین روز از این مسابقات، در نوبت صبح سالن کوه نور متسابقین خواهر، در رشته تفسیر کار خود را آغاز می کنند و در نوبت عصر نیزفینالیست های رشته حفظ حدیث رقابت می کنند.
اسامی داوران رشته تفسیر مسابقات سراسری قرآن کریم به شرح زیر است:
زینب طیبی، عضو هیئات علمی دانشگاه فرهنگیان و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی هدی
معصومه شریفی، عضو هیئات علمی دانشگاه فرهنگیان و مدرس و پژوهشگر حوزه و دانشگاه
اعظم وفائی، عضو هیئات علمی دانشگاه قم و مدرس و پژوهشگر حوزه و دانشگاه
چهل و یکمین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم از ۱۰ مهرماه آغاز شده و تا ۲۳ مهر نیز ادامه دارد.
 
انتهای پیام/