9 معرفي مديران
  • امروز سه شنبه هفنم بهمن 1399 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

عبداله  واحدی
عنوان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی
نام مدیر
عبداله واحدی
تلفن
086-33670051
فکس
086-33679671
پست الکترونیک
مسعود  حمزه ای
عنوان
معاون مدیریت منابع و پشتیبانی
نام مدیر
مسعود حمزه ای
تلفن
08633662010- داخلی 3114
فکس
086-33674276
پست الکترونیک
علی قربانی
عنوان
معاون بهره وری اقتصادی
نام مدیر
علی قربانی
تلفن
08633662010 - داخلی 3117
فکس
08633679671
پست الکترونیک
سعید  عطاء اللهی
عنوان
معاون فرهنگی اجتماعی
نام مدیر
سعید عطاء اللهی
تلفن
08633662010 - داخلی 3116
فکس
086-33679671
پست الکترونیک
سعید  عباسی پور
عنوان
رئیس اداره امور اوقافی ، حقوقی و ثبتی
نام مدیر
سعید عباسی پور
تلفن
086-33662010
فکس
086-33679671
پست الکترونیک
محمد رضا  آسوده
عنوان
رئیس اداره امور قرآنی
نام مدیر
محمد رضا آسوده
تلفن
086-33662010- داخلی 3119
فکس
086-33679671
پست الکترونیک
مرتضی حیدری
عنوان
رئیس اداره تحقیق و حسابرسی
نام مدیر
مرتضی حیدری
تلفن
086-33662010- داخلی 3118
فکس
086-33679671
پست الکترونیک
مهدی  حبیبی
عنوان
کارشناس بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
نام مدیر
مهدی حبیبی
تلفن
08633662010 - داخلی 3111
فکس
086-33679671
پست الکترونیک
سید جواد حسینی
عنوان
کارشناس مسئول حراست
نام مدیر
سید جواد حسینی
تلفن
08633662010 - داخلی 3130
فکس
086-33679671
پست الکترونیک