4 معرفي مديران
  • امروز چهارشنبه بیست و ششم تیر 1398 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

حسین  دلاوری
عنوان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی
نام مدیر
حسین دلاوری
تلفن
086-33670051
فکس
086-33679671
پست الکترونیک
مسعود حمزه ای
عنوان
معاون توسعه و پشتیبانی
نام مدیر
مسعود حمزه ای
تلفن
33662010-12
فکس
پست الکترونیک
عباس نظری
عنوان
حقوقی
نام مدیر
عباس نظری
تلفن
33662010-2
فکس
پست الکترونیک
مهدی  حبیبی
عنوان
بازرسی
نام مدیر
مهدی حبیبی
تلفن
33662010-2
فکس
پست الکترونیک