9 معرفي مديران
  • امروز سه شنبه سی ام شهریور 1400 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

پاسخ به سوالات متداول

سامانه مدیریت خدمات دولت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

عبداله  واحدی
عنوان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی
نام مدیر
عبداله واحدی
تلفن
086-33670051
فکس
086-33679671
پست الکترونیک
مسعود  حمزه ای
عنوان
معاون مدیریت منابع و پشتیبانی
نام مدیر
مسعود حمزه ای
تلفن
08633662010- داخلی 3114
فکس
086-33674276
پست الکترونیک
علی قربانی
عنوان
معاون بهره وری اقتصادی
نام مدیر
علی قربانی
تلفن
08633662010 - داخلی 3117
فکس
08633679671
پست الکترونیک
محمد رضا  آسوده
عنوان
معاون فرهنگی و اجتماعی
نام مدیر
محمد رضا آسوده
تلفن
086-33662010- داخلی 3116
فکس
086-33679671
پست الکترونیک
مرتضی حیدری
عنوان
رئیس اداره تحقیق و حسابرسی
نام مدیر
مرتضی حیدری
تلفن
086-33662010- داخلی 3118
فکس
086-33679671
پست الکترونیک
سید علیرضا میراسدالله هزاوه
عنوان
رئیس اداره حقوقی و ثبتی
نام مدیر
سید علیرضا میراسدالله هزاوه
تلفن
086-33662010- داخلی 3115
فکس
086-33679671
پست الکترونیک
حسن دهقانی
عنوان
رئیس اداره امور قرآنی
نام مدیر
حسن دهقانی
تلفن
086-33662010- داخلی 3119
فکس
086-33679671
پست الکترونیک
مجید نوراللهی
عنوان
مسئول حراست
نام مدیر
مجید نوراللهی
تلفن
086-33662010- داخلی 3113
فکس
086-33679671
پست الکترونیک
سید محمدعلی شاه چراغ
عنوان
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
نام مدیر
سید محمدعلی شاه چراغ
تلفن
086-33662010- داخلی 3111
فکس
086-33679671
پست الکترونیک